☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Asystent rodziny

 

Asystent rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. jedną z form pomocy rodzinom jest przyznanie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych asystenta rodziny.

Asystent rodziny mając na celu przede wszystkim wspieranie rodziny wychowujące dzieci, w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, wspiera rodziny, których dziecko przebywa w pieczy zastępczej.

Praca asystenta rodziny ukierunkowana jest na zmianę niekorzystnej dla rodziny sytuacji, osiągnięcie przez nią pełnej samodzielności oraz niezależności życiowej, pomoc w codziennym funkcjonowaniu, działanie na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub podjęcie działań umożliwiających pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Na terenie miasta Ełku,  zadania z zakresu wspierania rodziny,  w formie pracy asystenta z rodziną realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Od lipca 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ełku realizuje Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  „Asystent rodziny”, w ramach którego dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zatrudnienie asystentów pracujących z rodzinami.

1. mgr  Beata Wierzbicka 

2. mgr Emila Kalisz

3. mgr Ewa Ciszyńska (zastępuje mgr Sylwia Jankowska)

4. mgr Beata Hawryło

5. mgr Edyta Zyskowska

6. mgr Joanna Szymańczyk (zastępuje mgr Katarzyna Adaszewska)

Kontakt: 87 732 67 21

Adres e-mail: zar@mops.elk.pl

Dyżury asystentów w MOPS:

Poniedziałek 8:00-16:00  - Beata Wierzbicka, Emilia Kalisz, Katarzyna Adaszewska

Piątek 7:00-15:00 -  Ewa Ciszyńska, Edyta Zyskowska, Joanna Szymańczyk

Zatrudnienie asystentów  było dofinansowane ze środków Resortowego Programu

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  „Asystent rodziny”.

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet  w ciąży i rodziny „Za życiem”

 

 

Wsparcie rodziny w związku z realizacją ustawy „ Za życiem”

 

Celem oddziaływań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem”

jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz w sytuacji

niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację

poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Do zadań asystenta należy realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet  w ciąży i rodziny „Za życiem” tj. poradnictwa w zakresie:

1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2) wsparcia psychologicznego;

3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Osobą odpowiedzialną za koordynowanie pomocy i działań wynikających z Ustawy
za życiem jest asystent rodziny.

 

Ze wsparcia asystenta rodziny można skorzystać w każdej sytuacji po  złożeniu pisemnego wniosku.

 

Jeżeli rodzina potrzebuje wsparcia asystenta rodziny, może udać się do siedziby MOPS
w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8, gdzie asystent rodziny udzieli szczegółowych informacji
na temat zasad współpracy. 

 


 
 
ilość odwiedzin: 481689

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X