Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Poniedziałek 15.10.2018

Aktualności

 


Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Pliki do pobrania:

1. Objaśnienia

2. Tabele do wypełnienia

 


 „Nie bądź obojętny”, pamiętaj o osobach bezdomnych

wróćmy uwagę na osoby bezdomne. Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego miasta, by szczególnie w okresie zimowym zwrócić uwagę na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy. Ważne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicy dworca, ogródków działkowych. W Ełku osoby bezdomne mogą skorzystać, m.in. z całodobowych schronisk i ciepłego posiłku, m.in.  w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT przy ul. Dąbrowskiego 3 C, w Domu Dziennego Pobytu im. Św. Ojca Pio „Caritas” Diecezji Ełckiej przy ul. Kościuszki 27 oraz stołówki MOPS przy ul. Wojska Polskiego 24. 

Nie zapominajmy o ludziach, którzy ciepła potrzebują szczególnie. Zaczyna się okres zimowy, a co za tym idzie najtrudniejszy dla ludzi pozbawionych dachu nad głową.

Zima  to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, nieporadne narażone są na utratę zdrowia i życia. W czasie spadku temperatur, szczególnie w porze nocnej, bezdomni są podatni na wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważny jest w tym czasie stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Skuteczność pomocy uzależniona jest od aktywności mieszkańców.

Jeden telefon, a możemy uratować życie drugiemu człowiekowi.

Instytucje pomagające osobom bezdomnym:

Policja: tel. 87 621 82 00 lub telefon alarmowy 997

Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy 999

Straż Miejska: tel. 87 73 26 201 – dyżurni, tel. numer alarmowy 986

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku tel. 87 732 67 18

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT tel. 87 562 55 78

Dom im. Św. Ojca Pio „Caritas” Diecezji Ełckiej tel. 504 070 405

Dom Dziennego Pobytu im. Św. Ojca Pio „Caritas” Diecezji Ełckiej tel. 504 070 405

Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112, którego wybranie nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać
w telefonie nieposiadającym karty SIM.

 

Bezpłatna infolinia dla bezdomnych    tel.  800 165 320

 

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

 

 

Aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa

Wykaz_placówek_niosących_pomoc_osobom_bezdomnym_w_województwie_warmińsko-mazurskim_2016   

http://www.uw.olsztyn.pl/

Pliki do pobrania:

1„Nie bądź obojętny”, pamiętaj o osobach bezdomnych

2. Pomoc bezdomnym

3. Wykaz_placówek_niosących_pomoc_osobom_bezdomnym_w_województwie_warmińsko-mazurskim_2016


Ocena zasobów pomocy społecznej - objaśnienia edycja 2015/2016

Do pobrania:

1. Objaśnienia

2. Tabele


Kryteria dochodowe i wysokości zasiłków z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2015 r., poz. 1058 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

dla osoby samotnie gospodarującej –w wysokości 634 zł (wzrost o 92 zł)

dla osoby w rodzinie  –w wysokości 514 zł (wzrost o 58 zł)

maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł

 Treść rozporządzenia


 Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7318,zasilki-z-pomocy-spolecznej-beda-wyzsze.html


Nowe kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, opublikowanym 27 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1238, wzrastają kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł (przy niepełnosprawnym dziecku 764,00 zł), zaś wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wynosi miesięcznie:
a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Pobierz treść Rozporządzenia Rady Ministrów w formacie .pdf

 

 


Zmieniamy świat na niebiesko

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia

 

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury o godz. 17:00 odbędzie się koncert, podczas którego wystąpią dzieci z Miejskiego Przedszkola „Światełko", Piotr Karpienia oraz Marcin Pyciak.

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Obchodzony jest na całym świecie, natomiast kolorem symbolizującym solidarność z osobami chorującymi na autyzm jest niebieski. W tym dniu, oświetlając się na niebiesko do akcji włączają się najsłynniejsze budynki świata, między innymi Empire State Building w Nowym Jorku, Sydney Opera House, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz wiele innym budynków w różnych miastach.

 

„Rzeczywistość to dla osoby dotkniętej autyzmem dezorientująca, interakcyjna masa wydarzeń, ludzi, miejsc, dźwięków i obrazów. Wszystko zdaje się nie mieć wyraźnych granic, porządku ani znaczenia. Dużą część życia spędza się  na szukaniu jakiegoś wzorca, który za tym wszystkim stoi. Ustalenie rutynowych działań, godzin, konkretnych dróg  czy rytuałów pomaga uporządkować, nieznośnie chaotyczne życie. Starania, by wszystko było takie samo, redukują nieco okropny strach”.

 

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Osoby nim  dotknięte w odmienny  sposób odbierają wrażenia zmysłowe, mają problemy z mówieniem, przestrzeganiem świata i rozumieniem reakcji społecznych. Szacuje się, że na terenie Ełku, we wszystkich typach szkół, uczy się ponad 100 dzieci dotkniętych choroba autyzmu, z czego 50 uczniów to podopieczni stowarzyszenia na rzecz osób z Autyzmem IMPULS. W Polsce żyje około 30 tys. osób z tą chorobą, w tym 20 tys. to dzieci.   


Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Ełk za rok 2013

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.)  opracowuje dokument  Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Miasta Ełk za rok 2013, jednakże zakres  informacji wymaganych w ww. dokumencie wykracza poza działania Ośródka, zawierając  wybrane dane m.in. z obszaru polityki społecznej, edukacji, kultury, czy współpracy
z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym Ośrodek wystąpił do jednostek
i wydziałów Urzędu Miasta Ełku o pomoc w opracowaniu dokumentu.  

 

Mając na uwadze niezwykle krótkie terminy nałożone przez ustawodawcę
na wykonanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz konieczność przedłożenia
Radzie Miasta Ełku do 30 kwietnia br., uprzejmie prosimy jednostki oraz wydziały
o terminowe tj. do 26 marca 2014r. przekazanie wypełnionych tabel do MOPS
w Ełku.

 

Do pobrania:

Kwestionariusz tabel

Objaśnienia

 


Mikołaj  zagościł w ubogich  ełckich rodzinach

 

„Mikołaje są wśród nas” akcja zorganizowana z inicjatywy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku pozwoliła, że w okresie świątecznym w 33 ubogich ełckich rodzinach, dzięki przychylności ludzi dobrej woli ełckich otrzymało wsparcie w postaci darów i paczek.

Wśród rodzin znalazły się rodziny wielodzietne, rodziny  w trudnej sytuacji materialnej i finansowej.

Akcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku -Tomasza Andrukiewicza.

Wśród darczyńców  znaleźli się ełccy przedsiębiorcy:

 1.  Krzysztof Harasimowicz „BOJAR” Sp. z o.o , Buczki 27,019-300 Ełk
 2. Grzegorz Hryniewicki, Hurtownia Warzyw i Owoców „FRUGO” ul. Gdańska 40
 3. Jarosław Łępicki Zakład Szklarski, ul. Bora Komorowskiego 2
 4. Jan Wojciechowski Hurtownia „Elektryk” Sp. z o.o., ul. Suwalska 91
 5. Marcin Olechno F.U. „Izolator ”, ul. Kilińskiego 3F/35
 6.  Wiesław Łepecki, „Pribo-EPB” Sp. z o.o.ul. Łukasiewicza 6
 7. Marta i Marek Peter, Jazz Club Papaja, ul. Pułaskiego 26
 8.  Dariusz Baklarz, Atu. Dom towarowy, Słowackiego 15f,
 9. Nikodem Kemicer, Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych  MONAR-MARKOT, ul. Dąbrowskiego 3C
 10. „PORTA”, ul. Strefowa 6 Jacek Zygmunt Sarnowski
 11. Jacek Kopyciński „Art&Glass”, ul. Matejki
 12. Lekarze ze szpitala „Pro-Medica”

oraz osoby indywidualne: Marek Siedlecki, Andrzej Surawski, Bożena i Dariusz Piątek. - sponsor indywidualny.

Wszystkim osobom i sponsorom oraz wolontariuszom Wolontariackiego Ośrodka Wsparcia serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.


DOŻYWIANIE W SZKOLE – 2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku informuje, że wszystkie decyzje dotyczące realizacji świadczenia – posiłek w szkole- w ramach program wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania zostały wydane na czas określony do dnia 31.12.2013 r.

W związku z powyższym, aby pomoc w postaci „posiłku w szkole dla dziecka”, była kontynuowana od 2 stycznia 2014r. należy zgłosić się i złożyć do MOPS w Ełku  wniosek wraz z kompletem dokumentów (potwierdzającymi dochód członków rodziny w m-cu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – dochód z miesiąca złożenia wniosku). 


Aktualności

Z dniem 1 października 2012 roku obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 roku poz. 823).

 

Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości  542 zł,

b) dla osoby w rodzinie - w wysokości  456 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości  531 zł,

b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości  1 260 zł,

c) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości  529 zł,

d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości  250 zł.
Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP |Wersja 2.6.0 WCAG 2.0 AA (15.03.2016)

ilość odwiedzin: 470208

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X