☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Piątek 22.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekcja Usług Opiekuńczych i Pomocy Instytucjonalnej

 

Sekcja usług opiekuńczych i pomocy instytucjonalnej

Kierownik Małgorzata Andrukiewicz  e-mail: m.andrukiewicz@mops.elk.pl

Do podstawowych zadań Sekcji Usług Opiekuńczych i Pomocy Instytucjonalnej 
należy w szczególności:

 1. udział w opracowywaniu planu potrzeb gminy w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. organizowanie i świadczenie osobom, o których mowa w pkt 1) usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie ze stwierdzona potrzebą, obowiązującymi przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu oczekiwań osób obejmowanych tą forma pomocy w zakresie:
  • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb bytowych
  • podstawowej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej,
  • utrzymania kontaktów z otoczeniem, w miarę posiadanych możliwości.
 3. prowadzenie teczek osobowych osób objętych pomocą, kart pracy opiekunek oraz innej dokumentacji, w zależności od aktualnej potrzeby,
 4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i gromadzenie dokumentacji w toku postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawach dotyczących kierowania do domów pomocy społecznej,
 5. praca socjalna na rzecz  poprawy funkcjonowania osób w środowisku społecznym,
  w szczególności  osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn  wymagają pomocy innych osób,
 6. współpraca z domami pomocy społecznej w zakresie zapewnienia całodobowej opieki osobom tego wymagającym,
 7. sporządzanie wniosków do sądu w sprawach przyjęć osób do domu pomocy społecznej bez ich zgody,

8)   nadzór i kontrola prawidłowości i adekwatności świadczonych usług,

9)   udział w sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej gminy,

 1. udział w planowaniu, analizie i kontroli realizacji budżetu Ośrodka,
 2. ścisła współpraca z innymi komórkami i samodzielnymi stanowiskami pracy funkcjonującymi w Ośrodku,
 3. sporządzanie okresowej sprawozdawczości dot. zakresu działania Sekcji,
 4. wnioskowanie w sprawie alternatywnych form opieki nad osobami wymagającymi pomocy osób drugich,
 5.  realizacja zadania w formie mieszkania chronionego,
 6. nadzór i wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i prowadzenie analizy potrzeb w zakresie zapotrzebowania na sprzęt,
 7. podejmowanie innych działań wynikających z przepisów prawa, zgodnie z aktualnymi potrzebami,
 8. przyjmowanie skarg i wniosków dot. pracy Sekcji.

 


 
 
ilość odwiedzin: 500358

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X