Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Poniedziałek 15.10.2018

Sekcja Świadczeń Środowiskowych

 

Sekcja świadczeń środowiskowych

Kierownik  Zdzisława Mieruńska e-mail: z.mierunska@mops.elk.pl

Do podstawowych zadań Sekcji Świadczeń Środowiskowych należy w szczególności:

 1. ewidencja osób i rodzin objętych pomocą społeczną,
 2. realizacja wydanych decyzji administracyjnych,
 3. udział w sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej gminy,
 4. przygotowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji zadań Ośrodka,
 5. udział w planowaniu, analizie i kontroli realizacji budżetu Ośrodka,
 6. sporządzanie umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do ponoszenia opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
 7. prowadzenie spraw dotyczących  odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
 8. sporządzanie pozwów do sądu o roszczenia alimentacyjne na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej,
 9. ścisła współpraca z Sekcją Finansowo – Księgową w zakresie analizowania wysokości wypłat, planowania, sprawozdawczości, analiz wykonania budżetu, przekazywania środków finansowych na realizację zadań,
 10. ścisła współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, a zwłaszcza z pracownikami socjalnymi, sporządzającymi wywiady środowiskowe na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej,
 11. koordynowanie współpracy z urzędem pracy oraz jednostkami w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych,
 12. prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,
 13. podejmowanie innych działań określonych przepisami prawa i dokonanymi ustaleniami,
 14. przyjmowanie skarg i wniosków dot. pracy Sekcji,

 

 


Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP |Wersja 2.6.0 WCAG 2.0 AA (15.03.2016)

ilość odwiedzin: 470206

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X